Resultater lag 11 15m

1
2
3 Rolf Larsen Balsfjord 5
X***X 50 77968 37 *XX99 48 777*99**X* 89 *XX*** 60
15 Skudd 135 25 Skudd 224 35 Skudd 284
4 Anne-Grethe Heggem Balsfjord 1 K
X**XX 50 X9*XX 49 X9XX9 48 99X9XX*999 94 0
15 Skudd 147 25 Skudd 241 35 Skudd 241
5 Viggo Hanssen Bjørnen og Vestre Målselv 2
99X** 48 8997X 43 *X*9X 49 9X7*X9*9XX 94 8X*999X9*X 94
15 Skudd 140 25 Skudd 234 35 Skudd 328
6 Ida Sofie Nikolaisen Bjørnen og Vestre Målselv ER K
XX*99 48 XX*** 50 XX99* 48 *X*X***9XX 99 9X**X**9XX 98
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 343

MLRes - www.megalink.no 10:29 - 12.01.2019