Resultater lag 12 200m

1 Alf Kristoffersen Brøstadbotn 2
X8999 45 XX9X* 49 XX9X9 48 879889XX*9 88 89XX8*9*9X 93
15 Skudd 142 25 Skudd 230 35 Skudd 323
2
3
4 Asbjørn Tveit Bjørnen og Vestre Målselv V55
X**9X 49 98*X* 47 *X*XX 50 9*99*9**99 94 X9***XX*XX 99
15 Skudd 146 25 Skudd 240 35 Skudd 339
5
6 Lars A. Nymo Gisund 4
XX99X 48 99787 40 99X9X 47 9X***8*X*X 97 9X9XX*XXX9 97
15 Skudd 135 25 Skudd 232 35 Skudd 329
7 Magnhild Nymo Gisund 2 K
9*X99 47 X89X9 46 *X99X 48 *X8XX99**8 94 X9X**X9899 94
15 Skudd 141 25 Skudd 235 35 Skudd 329
8 Ann Elise Eriksen Gisund 2 K
*9*99 47 XX9X9 48 9***9 48 99*XX99XXX 96 9*X*X*9*9* 97
15 Skudd 143 25 Skudd 239 35 Skudd 336
9
10
11
12 John Olav Solaas Trondenes 5
X**** 50 9X9XX 48 99X*X 48 99XX*XXX97 94 *9XX*X9**X 98
15 Skudd 146 25 Skudd 240 35 Skudd 338
13 Jan-Kato Utby Bjørnsund Bardu 4 N
9**X* 49 988*9 44 9*X9* 48 979XX99**8 91 X999999XXX 94
15 Skudd 141 25 Skudd 232 35 Skudd 326
14 Håvard Holmebukt Nedre Målselv 2
X99X9 47 999*X 47 9X*99 47 9X89XXXX** 96 88*9878999 85
15 Skudd 141 25 Skudd 237 35 Skudd 322
15
16 Solfrid Ramberg Øvre Målselv 3 K
*X*9X 49 *899X 46 999XX 47 899*X**X*X 96 X*****99X* 98
15 Skudd 142 25 Skudd 238 35 Skudd 336
17 Tor-Erik Fossli Målselv 5 M
X**9X 49 X799* 45 999X* 47 9**X*X**XX 99 XX*****X** 100
15 Skudd 141 25 Skudd 240 35 Skudd 340
18
19 Tor Jostein Jenssen Bardu 4 N
*XX*X 50 7899* 43 X9*X9 48 899789X*99 88 9998*9*X89 91
15 Skudd 141 25 Skudd 229 35 Skudd 320
20

MLRes - www.megalink.no 11:41 - 16.06.2019