Resultater lag 22 15m

1 Einar Hansen Storfjord V55
XXX9* 49 99899 44 *XX*X 50 9X99999*XX 94 XX9X99*XX9 96
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 333
2 Tom-Hugo Johansen Balsfjord 1
999X* 47 **XX* 50 X*X** 50 9XX*9X9XXX 97 *X*89XXXXX 97
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 341
3 Yngvar Fossland Nedre Målselv 3
X*X** 50 99788 41 *XXXX 50 *89X98*X99 92 9XX*9 48
15 Skudd 141 25 Skudd 233 35 Skudd 281
4 Judith Camilla Andersen Balsfjord 3 K
*9XXX 49 98998 43 9XXX9 48 999X9X**X9 95 *9XXX*999X 96
15 Skudd 140 25 Skudd 235 35 Skudd 331
5 Sigbjørn Henriksen Øvre Målselv 3 N
XXXX* 50 88999 43 ****9 49 9499X9*X99 88 9XX9XX**X* 98
15 Skudd 142 25 Skudd 230 35 Skudd 328
6 Emil Andreas Henriksen Øvergård Øvre Målselv ER
9X*X9 48 9X*X9 48 *X*XX 50 ***XX*9X9* 98 *XXX*XX*** 100
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 344

MLRes - www.megalink.no 15:52 - 18.02.2019