Resultater lag 25 15m

1 Tom-Andre Rognli Målselv NU FP
888XX 44 X9X99 47 97788 39 97XX899998 88 0
15 Skudd 130 25 Skudd 218 35 Skudd 218
2 Even Søreng Målselv NU FP
X9999 46 8989X 44 *X998 46 8X9987XX8X 89 0
15 Skudd 136 25 Skudd 225 35 Skudd 225
3 Karolius Finnøy Målselv NV
X9*99 47 99X98 45 9889X 44 9899897889 84 0
15 Skudd 136 25 Skudd 220 35 Skudd 220
4 Rebecca Scarlett Målselv ER K
7999X 44 8989X 44 99889 43 *9X99X9999 93 99998XX99 82
15 Skudd 131 25 Skudd 224 35 Skudd 306
5 Ole William Lundberg Skoland Målselv ER L
X9XX9 48 XX9X9 48 9*9** 48 8X99X999*9 92 *9*9**9X*9 96
15 Skudd 144 25 Skudd 236 35 Skudd 332
6

MLRes - www.megalink.no 15:52 - 18.02.2019